Zin in Cultuur


Geschiedenis van de Elektriciteit in Zandvoort
door Folkert Bloeme

Elektriciteit in Zandvoort

Aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw was de levering van elektriciteit buiten de grote steden in Nederland in belangrijke mate een aangelegenheid van particuliere bedrijven. De opwekking van elektriciteit begon in Nederland in de jaren 1880 toen de eerste particuliere centrales werden gebouwd. Rotterdam was de eerste gemeente die overging tot de bouw van een gemeentelijke elektriciteitsbedrijf, gevolgd door de gemeente Den Haag en nog een aantal gemeenten in Zuid-Holland. Amsterdam was in 1900 de eerste gemeente in Noord-Holland met een eigen elektriciteitsbedrijf en in de regio Zuid Kennemerland was de Eerste Nederlandsche Electriciteits-Maatschappij (ENEM) in 1899 begonnen met het opwekken van elektriciteit (1).
In dat jaar woonden er in Zandvoort 2879 zielen. Door de gemeenteraad werden in dat jaar twee wijzigingen gebracht in de algemene Politie-verordening, waarvan één betrekking had op het bouwen, zes belastingverordeningen werden herzien en twee nieuwe vastgesteld alsmede een verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs. Verder besloot de raad op 12 september een 30 jarige concessie te verlenen aan de ENEM voor de levering van elektra ten behoeve van de verlichting (Gemeenteverslag 1899).
Deze maatschappij exploiteerde in verschillende plaatsen "electrische centraal-stations". In 1899 werd in Bloemendaal zo'n station opgericht voor de verlichting van het villapark "Duin en Daal". De resultaten waren zo bevredigend, dat de ENEM een dergelijk station liet bouwen in IJmuiden, dat in april 1901 in bedrijf werd gesteld. Vanuit de elektrische centrale liepen twee leidingen,één van 11 km op palen door de duinen naar Zandvoort en een 10 km lange leiding naar Bloemendaal waarop de plaatsen IJmuiden, Velsen en Santpoort werden aangesloten.

De centrale in IJmuiden thans het "Witte Theater "

Op 15 april 1901 werd Zandvoort voor het eerst elektrisch verlicht met 97 lampen en in de zomer met 2 extra booglampen. Dit als alternatief voor de 20 gaslantaarns en 31 petroleumlantaarn welke ten laste kwamen voor de gemeente. Veel straten waren toen nog particulier bezit en de eigenaar was verantwoordelijk voor de buitenverlichting (Gemeenteverslag 1901).

Na 6 maanden stroomlevering werd er door de ENEM een circulaire aan de eigenaren en huurders van villa’s in Zandvoort gestuurd. Gebleken was dat de afname van stroom in Zandvoort de verwachting verre had overtroffen. Het werd noodzakelijk geacht om de centrale in IJmuiden te vergroten. Men stond toen voor het dilemma met welke toenemende vraag rekening moest worden gehouden. Vandaar dat de ENEM de vraag stelde wie van plan was een elektrische installatie aan te leggen. Men kon schriftelijk een aanvraag indienen bij het kantoor, dat gevestigd was in de Passage, voor het laten maken van een begroting voor de aanleg van een installatie of men diende aan te geven dat er een installatie werd aangelegd door derden. Wie dit niet deed voor eind november kreeg te horen dat de ENEM aanvragen voor het volgende seizoen zou kunnen weigeren. (ZC 27-09-1901).De stroom levering in het algemeen groeide echter slechts langzaam en het ging de ENEM in financieel opzicht niet voor de wind. Vandaar dat de maatschappij de burgemeester van Zandvoort verzocht om, in strijd met de concessievoorwaarden, het tarief te mogen verhogen. Zo informeerde hij de gemeenteraad op 20 februari 1902 dat de ENEM in verschillende bijeenkomsten er bij hem erop had aangedwongen om in strijd met de verleende concessie de tarieven te willen verhogen. Naar de mening van de burgemeester was dit niet netjes naar diegenen die een installatie hadden laten aanleggen en ook ontbrak de juridische grondslag. Toen het via het gemeentebestuur niet lukte richtte de ENEM zich tot diegenen met wie een contract was afgesloten voor de levering van elektra. De contracten werden opgezegd en de afnemers konden een nieuw contract sluiten waardoor men gedwongen werd meer te betalen. Meerdere contractanten lieten de ENEM weten dat men niet kon instemmen met deze handelwijze. Men wilde het nieuwe verbruikscontract niet tekenen aangezien de inhoud, de tarieven, in strijd was met de concessievoorwaarden. Gelet op diverse problemen in de bedrijfsvoering vond al snel een reorganisatie en werd er besloten om de stroom levering in de meest rendabele gemeenten Bloemendaal, Velsen en Zandvoort in één bedrijf onder te brengen. Daarvoor werd op 14 mei 1904 de Kennemer Elextriciteits-Maatschappij (KEM) opgericht. Bij de oprichting werden o.a. ingebracht het electrische centraal station “ Kennemerland” aan de Kanaaldijk, het station “ Bloemendaal” aan de Korte Kleverlaan en het terrein met gebouwen en erven van de voormalige gasfabriek in Zandvoort (2) .

Advertentie Zandvoortsche Courant 1910.
Advertentie Zandvoortsche Courant 1910.
Advertentie Zandvoortsche Courant 1908
Advertentie Zandvoortsche Courant 1908Op 1 januari 1917 ging de KEM over in handen van de Provincie Noord-Holland. Vanaf die datum werd de elektriciteitsvoorziening verzorgd door het PEN als overheidsbedrijf.

Bronvermelding:
1. Geschiedenis van Holland. 1795 tot 2000. Deel 3a pag 34.
2. NH-A. Toegangsnummer 108. Archieftitel Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN) te Haarlem.
120 jaar Zandvoortse Kranten 1881 t/m 2000. Uitgave Stichting Millenniumviering Zandvoort.

16 augustus 2010
Folkert Bloeme


Lees hier de historie van het Ziekenhuis in Zandvoort, door Folkert Bloeme
hier de geschiedenis van de Waterleiding in Zandvoort, door Folkert Bloeme
hier de geschiedenis van het Gasbedrijf , door Folkert Bloeme
hier de geschiedenis van Halte Zandvoort-dorp, door Folkert Bloeme
hier de Filantropische instellingen in Zandvoort, door Folkert Bloeme
hier de Begraafplaats in Zandvoort, door Folkert Bloeme
hier de Planontwikkeling Nieuw-Noord, door Folkert Bloeme
hier de Drie Plagen van Zandvoort, door Folkert Bloeme
hier het Kostverloren Wandelpark, periode 1880-1945, door Folkert Bloeme
hier Zandvoortse badartsen beschuldigd , door Folkert Bloeme