Het verhaal van Keizerin " SISSI " in 1884 op de Bomschuit 11 van Jan Keesman in Zandvoort


Keizerin Elisabeth van Oostenrijk - SISSI - genaamd, zocht in het voorjaar van 1884 herstel van gezondheid in Zandvoort. Op de foto staat ze voor hotel Paula. Ze gaf toen op een keer de wens te kennen een zeetochtje te willen maken.

Aan dat tochtje is een verhaal verbonden, dat nu nog in enkele zandvoortse familie’s opgeld schijnt te doen. Want de keizerin ging bij de uitvoering van haar plannen niet over één nacht ijs. Zij wilde voldoende waarborg hebben in goed gezelschap terecht te zullen komen. En daarvoor ging zij te rade bij het gemeentebestuur met als gevolg, dat uiteindelijk de keus viel op de Zandvoortse bomschuit "Ora et Labora" of wel de Z.V.11 met de reder-schipper Jan Keesman, bijgenaamd Jan Dokkes

Met deze schuit zouden de keizerin en haar klein gevolg de tocht dus ondernemen. Doch waarom nu deze schuit met vooral deze schipper ? Wel, omdat het gemeentebestuur aan de keizerin had verzekerd, dat deze Jan Keesman een christelijk man was en niet zo liederlijk vloekte als andere schippers. Het moment van de afvaart brak aan.

Afgesproken was, dat de ongehuwde broer van Jan Keesman, een der bemanningsleden, zich in het bijzonder zou bezig houden met de passagiers, en zou zorgen, dat alles ordentelijk zou verlopen. Nu was er bij de "bagage" een doos met flessen, waarvan de inhoud er zeer helder uit zag ... "Dat mót jenever weze" zo stelde Jan onmiddellijk vast en borg alvast één der flessen in het voor-onder.

De verleiding was voor hem wel groot. Toen het gezelschap later van boord was, nam Jan daaruit dan ook een flinke slok , die daarna evenwel pijlsnel aan het water van de Noordzee werd toevertrouwd . Er schijnt toen - zulks in tegenstelling tot anders - wel degelijk een lelijk wooord op de Z.V. 11 te zijn gevallen. Het ogenschijnlijk zo begerenswaardig vocht bleek namelijk Oostenrijks bronwater te zijn ... en dat "most" Jan niet !!!